asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wanasta’iinuhu wanastaghfiruhu Wana’udzubiillah minsyurruri ‘anfusinaa waminsayyi’ati ‘amaalinnaa Manyahdihillah falah mudhillalah Wa man yudhlil falaa haadiyalah Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh. berjumpa lagi dengan saya abdul khoir dalam channel asghar blade teman teman sekalian saya akan menunjukan satu pertarungan sambung dalam pencak silat psht adalah sangat sangat penting untuk dilakukan kenapa karena dengan sambung kita bisa tau daya tahan tubuh kita dengan sambung kita tau bagaimana gerakan kita dan tau bagaimana caravmenghindar dari bantingan ini akan saya tunjukan satu vidio siswa saya yang mana didalam pertarungan sambungnya dia memanfaatkan tenaga lawan ketika dalam bantingan nya lawan nya itu begitu dia menendang ditangkap kaki nya tetapi waktu dia membanting posisi bantingan nya terlalu seperti ini membanting maka dengan mudah musuh yang

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.